Više hiljada preduzeća oglašavalo je do sada u Vestima. Efekti koje su postigli reklamirajući se na stranicama Vesti, razlog su za dugogodišnju saradnju sa našim oglasnim odeljenjem.

image_print