Oko 2,5 miliona stanovnika Sveta koji govore i čitaju srpski svakodnevno su u prilici da čitaju Vesti. To je naša ciljna grupa.

Samo u Nemačkoj, na primer, ima oko 1,2 miliona naših, koji žive u više od 400.000 domaćinstava.Među čitaocima Vesti su gotovo sve starosne grupe, 47,7% su žene, a 52,3% muškarci. Jedan primerak “Vesti” u proseku čita 2,76 ljudi.

Približan broj naših iseljenika

Tebela1

Učestalost kupovanja “Vesti”

Pite1 Optimalnim rasporedom oglašavanja tokom nedelju dana moguće je ostvariti kontakt sa više od 320.000 čitalaca Vesti – primalaca reklamne poruke.

Broj članova domaćinstva

U Zapadnoj Evropi prosečno domaćinstvo naših zemljaka broji 2,63 članova.
75% čitalaca “Vesti” živi zajedno sa porodicom.
Pite2

Mesečna primanja po domaćinstvu

Novac

Naše domaćinstvo u SR Nemčkoj
Nemačko domaćinstvo
Domaćinstvo u Srbiji

Prosečno domaćinstvo naših ljudi u Nemačkoj raspolaže sa 2.150,- evra mesečno. Suma koju godišnje potroše 1,2 miliona naših ljudi u Nemačkoj iznosi više od 11 milijardi evra. Radi poređenja, ukupna kupovna moć ciljne grupe kojoj se možete obratiti putem “Vesti” je znatno veća od ukupne kupovne moći cele Srbije.

Ciljna grupa – prema radnom statusu

Pite3

Ciljna grupa – čitaoci “Vesti” u Nemačkoj po državljanstvu

Pite4

“Vesti” – uticajan list

Čitaoci Vesti održavaju intenzivne kontakte sa porodicama i prijateljima u domovini – najčešće telefonom, često putuju u domovinu (većina automobilom ili autobusom), gotovo svi pomažu svoje šaljući im novac.
Najveći broj naših iseljenika u domovini ima kuću ili stan, a sve češće osnivaju i vlastita preduzeća na području bivše Jugoslavije.
U donošenju odluka o tim putovanjima, o vrsti i načinu pomaganja svojima, o poslovnim potezima u domovini naši zemljaci se u velikoj meri rukovode informacijama koje na tu temu svakodnevno dobijaju u Vestima.

Pite5

Ciljna grupa – čitaoci “Vesti” po broju poseta domovini (godišnje)
Ciljna grupa – čitaoci “Vesti” po načinu putovanja u domovinu

image_print