Kad klasičan oglas nije dovoljna reklama, kad treba podeliti što više letaka ili prospekata u prave ruke, kad treba čitaocima podeliti uzorke ili poklone…
U Vesti i Nezavisni nedeljnik je moguće ubaciti sve vrste uobičajenih priloga (inserting), u kompletan ili samo deo evropskog tiraža.

Prilog mora da odgovara tehničkim uslovima za insertovanje u dnevnim novinama (Bundesverband Druck und Medien e.V.)

Pre izdavanja naloga, molimo, pošaljite 20 primeraka izdavaču.

inserting_slika
image_print