Nezavisni dnevni list Vesti su najtiražnije novine namenjene čitaocima iz bivše Jugoslavije u dijaspori. Prvi broj Vesti izašao je 15. decembra 1992 godine.

Ovde možete prelistati dnevnu novinu VESTI

Vesti se štampaju u Frankfurtu/Majni(SR Nemačka), Njujorku(SAD) i Sidneju(Australija) na srpskom jeziku i politički su nezavisni list koji izlazi šest puta nedeljno na 32-48 strana u punom koloru.

Ove novine se distribuiraju samo u dijaspori i prilagođene su potrebama ciljne grupe – građanima sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu.

Zahvaljujući ovim činjenicama, Vesti su najpogodniji i najefikasniji medij za reklamu namenjenu građanima sa prostora bivše Jugoslavije.

Ciljna grupa koju Vesti pokrivaju broji 1,2 miliona u SR Nemačkoj, 500.000 u drugim zemljama Zapadne Evrope i gotovo milion ljudi u Australiji,SAD i Kanadi.

Ovde možete prelistati dnevnu novinu VESTI – VIKEND

Izdavač nezavisnog dnevnog lista Vesti je Nidda Verlag GmbH iz Frankfurta na Majni, SR Nemačka.

Od 2016. godine,medijska kuća Vesti izdaje i nedeljnik “Nezavisni nedeljnik Vesti”,najtiražnije sedmično izdanje na tržištu Zapadne Evrope.
“Nezavisni nedeljnik Vesti” se štampa u Frankfurtu/M.(SR Nemačka),na srpskom jeziku i politički je nezavisan nedeljnik koji izlazi ponedeljkom na 40 strana, u punom koloru.

  •   Vesti za Evropu štampaju se u Transnational Print UG
  •   Vesti su član Distripress, međunarodne organizacije koja okuplja najuglednije izdavače, distributere i štampare novina celog sveta.
image_print